bel redactie 074 - 256 66 99

Boekelosebrug in Hengelo dicht, verkeer moet jaartje omrijden

HENGELO De Boekelosebrug zit dicht: de bouw van de nieuwe brug is begonnen. De afsluiting duurt ruim een jaar, tot eind 2018. Er zijn omleidingsroutes voor fietsers en gemotoriseerd verkeer geregeld. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar, meldt de gemeente. En de omleidingsroute voor fietsers wordt gedurende de periode extra verlicht.


De ondernemers op Bedrijvenpark Twentekanaal zijn bezorgd over de lange afsluiting. ProHengelo wees daar in een brief aan het college van B en W op. De fractie constateert ook bezorgdheid onder de inwoners van Oele enBeckum over te verwachten verkeersproblemen. Dat is het college niet bekend, maar B en W willen daarover wel met de bewoners in gesprek als ze dat aangeven.

Het college maakt zich geen zorgen over de effecten van de afsluiting. “De afgelopen jaren is de brug meerdere keren afgesloten. Dit heeft weinig tot geen problemen opgeleverd. De ervaringen vanuit het verleden hebben uitgewezen dat de weggebruikers een paar dagen nodig hebben om te ‘wennen’ aan een nieuwe situatie. Er zijn goede omleidingsroutes beschikbaar waardoor alle bedrijven bereikbaar blijven.”

ProHengelo wilde ook weten waarom er geen noodbrug is aangelegd. Maar dat is technisch niet mogelijk, aldus B en W. “De nieuwe Boekelosebrug komt op dezelfde plek als de oude Boekelosebrug en wordt breder. Binnen een relatief kleine ruimte vinden veel werkzaamheden plaats en dit maakt dat er geen ruimte is voor een noodbrug.”

Fietsers en auto's worden met omleidingsborden op de omleidingroute gewezen. Op de website van de gemeente, www.hengelo.nl, is onder de knop ‘actueel’ een plattegrondje te vinden. Er zijn ook aanvullende maatregelen genomen voor de veiligheid van de fietsers. Ze branden de lantaarnpalen op de omleidingsroute feller.

In de Twentsche Courant Tubantia pleiten Heemschut en het Cuypersgenootschap voor het behoud van de oude brug. Het stalen gevaarte – ‘een icoon voor de wederopbouw van Hengelo’ - zou elders een nieuw leven kunnen beginnen. Bijvoorbeeld over de A35 tussen Enschede en Boekelo, naast het bestaande viaduct in de Windmolenweg.

De huidige Boekelosebrug is verouderd en niet berekend op de toekomstige verkeersbelasting. De nieuwe brug wordt circa twintig meter breed, met aparte voetgangers- en fietsstroken. In het asfalt komen zonnepanelen waarmee de brug voorziet in haar eigen energie voor onder andere de verlichting.