bel redactie 074 - 256 66 99

Boa's in Hengelo met bodycams de straat op

Gepubliceerd op: 17/06/2020

Boa's in Hengelo met bodycams de straat op

Boa’s in Hengelo worden uitgerust met bodycams. Een motie daarvoor van LokaalHengelo, mede ingediend namens de PVV en het CDA, werd woensdag in de gemeenteraad met 20 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. “Boa’s in Hengelo hebben aangegeven de meerwaarde van een bodycam in te zien en willen daar graag op korte termijn gebruik van maken,” aldus raadslid Jeffrey Scholten van LokaalHengelo. 


Landelijk hebben opsporingsambtenaren steeds vaker te maken met incidenten met verbaal en fysiek geweld. 
Fractievoorzitter Hanneke Steen van het CDA vindt dat opsporingsambtenaren niet bang moeten zijn om hun taak uit te voeren. "Een bodycam hoort daarbij. We geven ze daarmee het gevoel om veilig hun werk te kunnen doen”

Burgemeester Sander Schelberg zei de zorg over de veiligheid van de boa’s te begrijpen en dat die breed gedeeld wordt, zeker in coronatijd. Hij verwees naar de beelden in IJmuiden waarin boa's te maken kregen met geweld. “Ik begrijp dat dit vragen oproept.”

Schelberg raadde de motie ten stelligste af en stelde voor om na de zomer een weloverwogen besluit te nemen over het invoeren van verdedigingsmiddelen. Hij verwees naar een eerder verzoek van VVD Hengelo om eerst met de voor- en tegens voor verdedigingsmiddelen te komen.

“Als je opsporingsambtenaren uitrust met verdedigingswapens of aanvalswapens dan moet je goed weten waar je het over hebt." De burgermeester zei het ook verstandig te vinden om het inzetten van bodycams af te stemmen met de veiligheidsregio. “Boa’s worden breed ingezet. Ze staan vandaag in Hengelo, morgen in Borne en overmorgen in Hof van Twente, Als er dan verschil is in aanvalswapens en verdedigingswapens dan krijgen we hele rare situaties."

De motie riep onder meer vragen op bij Han Daals van BurgerBelangen. Hij vergeleek de situatie met wispelturige leerlingen op een school. “Ga je die dan bestraffen, ga je dan webcams ophangen of ga je het gesprek aan? Onze boa’s zijn toch ook gastheer en gastvrouw van de stad. We kunnen in de reflex schieten van bewapening, maar is het echt zo erg in Hengelo dat we dit moeten toepassen?"

VVD Hengelo is voor gebruik van bodycams, maar ondersteunde de motie niet. “Ik vind het jammer dat er één ding wordt uitgepikt, terwijl de incidenten vragen om een bredere discussie over een professionele uitrusting van de boa’s," zei fractievoorzitter Onno Fiechter. “Het is een sympathiek idee dat we goed voor onze boa’s moeten zorgen, maar dat gaat echter verder dan de bodycam.”

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht