bel redactie 074 - 256 66 99

Bewoners Nijverheid tegen sloop huurwoningen

Gepubliceerd op: 24/10/2019

Bewoners Nijverheid tegen sloop huurwoningen

Ruim 80% van de bewoners in de Nijverheid is tegen de sloopplannen van Welbions. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die ze hebben aangeboden aan hun verhuurder. Welbions is bereid de enquêteresultaten te bestuderen en zal daarna met een gepaste reactie willen komen. Al is de verhuurder al jaren op de hoogte van de wensen van de bewoners. Plannen voor de sloop schoten ook in het verkeerde keelgat van de SP-fractie. Die wilde in 2018 al dat Welbions haar aangekondigde plannen onmiddellijk zou stoppen. De partij vindt dat de sloop haaks staat op prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporatie heeft gemaakt.


Het gaat om de huurders van de 107 woningen in de Mariastraat, Geerdinksweg, Krabbenbosweg en Wilderinkstraat. De bewonersenquête is gehouden om duidelijkheid te scheppen over de woonwensen van de huurders van deze woningen en is mede uitgevoerd door de SP Hengelo. In het kader van een nieuw project is Welbions van plan een deel van de Nijverheid gasloos te maken. Bewoners vrezen dat vanwege dat project hun huizen moeten wijken om nieuwe woningen te bouwen die kunnen voldoen aan de dure eisen.

De bewoners willen dat Welbions hun woonwensen respecteert, inzet op renovatie en de betaalde huur van de afgelopen tientallen jaren daarvoor besteedt, in plaats van sloop en nieuwbouw voor mensen met meer centen. Bewoonster Riet Kerstens: “Prachtig zo’n project, maar wij willen gewoon simpele verbeteringen als een nieuwe keuken en isolatie van onze woningen. Dat hoeft niet met driedubbel glas. Voor ons is dubbel glas voldoende en simpele maatregelen tegen vocht en tocht. Wij gaan niet wonen in gasloze huizen, omdat we daar alleen maar voor veel hogere huren dan 450 euro per maand in kunnen wonen.“

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht