bel redactie 074 - 256 66 99

Bewoners Dalmeden in Hengelo geïrriteerd door rondslingerend bouwmateriaal

HENGELO Ja, er ligt bouwmateriaal in Dalmeden, woongebied Kern-Zuid. “De situatie is daardoor nog niet zoals de bewoners het graag zouden zien”, beaamt het college van B en W op voorzichtige toon de constatering van ProHengelo-fractielid Edith van der Brugh. Zij signaleert dat er overal bouwmaterialen in de nieuwe deelwijk rondslingeren. “En dat geeft een slordige indruk”, laat ze het college weten.


Kern-Zuid is nog niet compleet woonrijp gemaakt, aldus de gemeente. Daardoor ligt er in het hele gebied bouwmateriaal en dat leidt tot irritaties onder de bewoners. “Dit begrijpen we en hier hebben we al een aantal keren met de betreffende bewoners en vertegenwoordigers van het bewonerscomité over gesproken”, aldus B en W. Ze zijn ‘regelmatig en goed geïnformeerd’, aldus de reactie op de brief van Van der Brugh.

De gemeentelijke toezichthouders spreken er de aannemers ook op aan. “Maar zij kunnen niet continu op de bouwplaats aanwezig zijn om hier op toe te zien”, stelt het college, dat er op wijst dat de kavelkopers en de bewoners ‘ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Als zij er niet uitkomen met de betreffende aannemers dan adviseren we bewoners melding te maken via het meldpunt van de gemeente.’

Edith van der Brugh constateert ook dat de bouwkavels niet beveiligd zijn met hekken, wat gevaar kan opleveren voor spelende kinderen. Ook hierbij wijst het college op de verantwoordelijkheid van de aannemers om voor een veilige bouwplaats te zorgen. Is dat niet het geval, dan worden aannemers daarop aangesproken, volgens B en W.

STAGNATIE
Het college bevestigt de indruk van Van der Brugh dat de verkoop van kavels door commerciële makelaars stagneert. Die makelaars werken in opdracht van een aannemer die opties had op de betrokken percelen: Het is de aannemer inderdaad niet gelukt de kavels te verkopen. Eind januari heeft hij de opties teruggegeven aan de gemeente en inmiddels heeft de gemeente de kavels zelf te koop aangeboden.” En daardoor blijft de ‘Kern’ nog een tijdje een wijk in aanbouw, inclusief een rommelige aanblik. En dat geldt met name voor de bouwactiviteiten in de straten Aardbei en Aalbes. De bewoners moeten nog een jaartje doorbijten: naar verwachting kunnen de straten in het voorjaar van 2019 woonrijp worden gemaakt.

Het college van B en W: “Het bouwen in een nieuwbouwwijk brengt overlast met zich mee en dit zal nog even zo blijven. De bewoners hebben door de dip die er is geweest in de woningmarkt, langer overlast dan werd verwacht. In de tussentijd zullen wij er voor zorgen dat overlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. De bouwwegen in het gebied worden door ons onderhouden en hersteld wanneer dat nodig is. Mochten er klachten zijn over de bouwwegen of wanneer er andere klachten zijn over de openbare ruimte dan kan hiervan melding worden gemaakt via het meldpunt van de gemeente.”