bel redactie 074 - 256 66 99

Besluit ZGT ‘buitengewoon pijnlijk’ voor Hengelo

HENGELO ‘Buitengewoon pijnlijk voor de stad.’ Dat is de reactie van het Hengelose college van B en W op het besluit van de raad van bestuur van ZGT om de afdeling spoedeisende hulp per 1 april in Hengelo te sluiten. In een brief aan de gemeenteraad wijst het college erop dat het zich altijd op het standpunt heeft gesteld dat er adequate ziekenhuiszorg in Hengelo moet worden geleverd. De vrees is dat deze zorg nu in het geding komt.


ZGT zegt met de Huisartsenpostpost Hengelo in gesprek te zijn over samenwerking over de acute zorg voor Hengelo en omgeving en de ondersteuning daarbij door ZGT. De huisartsen hebben het college desgevraagd laten weten dat ze daarover inderdaad intensief overleg hebben gevoerd, maar dat er nog geen overeenstemming is.

Het college heeft de raad laten weten het onacceptabel te vinden ‘dat ZGT eenzijdig besluit tot het sluiten van de spoedeisende Hulp in Hengelo zonder concreet een enigszins acceptabel zicht op continuïteit van zorg.’ Het besluit van ZGT schept verplichtingen, aldus B en W, dat ZGT oproept ‘zich maximaal in te spannen voor het behoud van goede en veilige acute zorg in Hengelo.’ Het college gaat hierover op korte termijn ingesprek met zowel ZGT als huisartsen.