bel redactie 074 - 256 66 99

Bennie Doldersum (79) stopt op doktersadvies met schoorsteenvegen

Hij is één van de bekendste schoonsteenvegers uit Hengelo en daarbuiten. Bennie Doldersum. Hij stopt met het uitoefenen van zijn vak op doktersadvies en dat is een bitter pil. Doldersum had graag nog jaren willen doorgaan. "Werken is mijn hobby en schoorsteenvegen is een enorm fijn vak. Ik had altijd zo’n grandioos contact met de mensen waar ik kwam."

Schoorsteenvegen was zijn lust en zijn leven. Overal in Twente en de verdere regio was hij kind aan huis. Voor de PTT reisde hij destijds van Hoogeveen, via Radio Kootwijk naar Zevenaar. Als je een berekening maakt van het aantal schoorstenen, dat Bennie Doldersum uit Hengelo overal in de regio geveegd heeft, kom je uit op ruim 180.000. Intussen is hij 79 jaar. Hij wilde eigenlijk nog graag een aantal jaren doorgaan, maar zijn huisarts adviseerde hem met klem om te stoppen. Fysiek ongemak is de oorzaak.

Zoon Erwin is ook blij dat zijn vader het schoorsteenvegen eraan geeft. Ze gingen altijd samen de regio door, maar het 110 jaar oude bedrijf plaatst overal in het oosten des lands ook nog eens talloze openhaarden en kachels. En dat is intussen een belangrijk onderdeel geworden van de firma. Het besluit om te stoppen met het schoorsteenvegen viel vader en zoon zwaar, maar na het advies van de huisarts is het beter om deze keuze te maken, zo vinden ze. ´Het is moeilijk te accepteren´, verzucht Bennie.

Doldersum had op de ambachtsschool voor timmerman geleerd, maar zijn vader Johan nam hem mee het dak op, zoals Johan en zijn broer Albert op hun beurt in hun jonge jaren door hun vader meegenomen waren, toen ze nog drie schoorstenen veegden voor 75 cent. Albert verongelukte in 1946. Johan ging door en nam vanaf 1953 zijn zoon Bennie mee. Meteen waren ze optimaal op elkaar ingespeeld. ‘Pa was mijn beste kameraad’, zegt hij, ‘de samenwerking was super.’ Bennie was in de jaren vijftig en beginjaren zestig ook nog een fanatiek wielrenner en behoorde een tijdlang tot de top van de regio. Prof worden zat er niet in, want hij moest dag in dag uit het dak op voor zijn geliefde vak van schoorsteenveger.

Zijn bedrijf werkte 90 jaar voor de wooncorporatie Welbions, voorheen Ons Belang en Sint Joseph. Op de vliegbasis kwam hij vijftig jaar. Bij duizenden particulieren kwam hij over de vloer en op het dak. Een ruwe schatting over 63 jaar schoorsteenvegerschap: reken 300 dagen maal gemiddeld tien daken per dag. Dat komt neer op meer dan 180.000 schoorstenen. Hij zucht nogmaals diep.
De firma Doldersum vestigde zich in 1965 aan de Vikkerhoekweg in Hengelo. Het bedrijf groeide gestaag. Echter vanaf nu is het schoorsteenvegen verleden tijd. Voortaan concentreert junior zich op de open haarden en kachels. Daarmee kan Bennie hem blijven ondersteunen, zolang hij wil. Maar de Twentse daken gaan ze niet meer op. Na 110 jaren stoppen de Doldersums met schoorsteenvegen. Bennie pinkt een traan weg, talloze klanten doen hetzelfde.

Foto: Hans Spijkerman