bel redactie 074 - 256 66 99

Bataafse Kamp razend populair onder projectontwikkelaars

HENGELO Er is grote belangstelling van projectontwikkelaars, of combinaties, voor de Bataafse Kamp. Ruim tachtig hebben de zogenaamde selectiedocumenten gedownload en op basis daarvan heeft een aantal partijen een plan ingediend voor de aankoop en verbouwing van het voormalige schoolgebouw tot appartementencomplex.


De inschrijvingstermijn is op 7 februari verlopen. “Er zijn voldoende inschrijvingen binnen en we zijn enthousiast over de kwaliteit. De plannen worden nu getoetst en beoordeeld, waarna we begin maart uiteindelijk met vijf plannen de gunningsfase in gaan”, zegt een woordvoerster van de gemeente. Het exacte aantal serieuze belangstellenden kan ze niet noemen, daarbij wijzend op de afspraken die gelden bij de selectie- en gunningsprocedure. Eind mei/begin juni wordt bekend welke partij de Bataafse Kamp mag kopen en verbouwen.

Projectontwikkelaars en investeerders moeten onder meer rekening houden met de ‘cultuurhistorische en monumentale waarde en waardevolle kenmerken van het pand.’ Verder moet het waterorgel van de stichting Scoren in de Wijk een plek krijgen in het park. Het moet ook een aantrekkelijk gebied voor de bewoners worden en de inrichting van het park mag niet leiden tot een stijging van de beheerskosten. Het gebouw moet ook aardgasloos worden.

In de loop der jaren zijn verschillende plannen de revue gepasseerd om het gebouw van de Bataafse Kamp een nieuwe bestemming te geven. Zo is het pand aangeboden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, is er naar een combinatie van voortgezet speciaal onderwijs gezocht, werd er ooit over een cultuurtempel gesproken en is er aan een combinatie van wonen, kantoren en horeca gedacht. Het is er allemaal nooit van gekomen.

Om het pand, dat eigendom is van de gemeente, vrij te houden voor een mogelijke nieuwe invulling kost klauwen met geld. De gebruikskosten bedragen namelijk zo’n half miljoen euro per jaar. Daar komt bij dat het gebouw nog moet worden aangepast voor een eventuele nieuwe bestemming. In 2012 is al eens becijferd dat zo’n renovatie ten behoeve van onderwijs 6 miljoen euro kost. Dat zou een jaarlast van één miljoen euro betekenen. Daarom heeft de gemeente nu maar besloten om het oude schoolgebouw te verkopen voor de inbouw van appartementen ‘in het hoge segment.’