bel redactie 074 - 256 66 99

Bas van Wakeren: "Sobé verrijkte zich met zorggeld, dat is onacceptabel!"

Gepubliceerd op: 24/10/2019

Bas van Wakeren:

De gemeente Hengelo heeft het contract met zorgaanbieder Sobé opgezegd en vordert het zorggeld terug. Daarvoor is conservatoir beslag gelegd op de zakelijke rekening van Sobé ‘Wij vinden het onacceptabel dat mensen zich verrijken met geld dat bestemd is voor goede zorg aan een kwetsbare groep’, aldus wethouder Bas van Wakeren, Toezichthouders van de gemeente Hengelo hebben onderzoek uitgevoerd bij zorgaanbieder Sobé uit Hengelo. Op basis daarvan concludeerde de gemeente dat de kwaliteit van zorg beneden peil was. Bovendien bleek dat er sprake was van een ondeugdelijke administratie en kon worden vastgesteld dat de aanbieder niet integer handelde. De zorgaanbieder verleende dagbesteding aan 28 cliënten, voornamelijk uit Hengelo. De gemeente is in overleg met deze mensen om samen een goed alternatief te vinden, zodat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Van Wakeren: ‘Mensen die zorg nodig hebben moeten er op kunnen rekenen dat zij goede zorg geleverd krijgen. De beschikbare budgetten staan al onder druk. Wij vinden het belangrijk dat het zorggeld op de goede plek terecht komt. In de begroting voor 2020 - 2023, die volgens verwachting op 5 november door de gemeenteraad wordt vastgesteld, hebben wij daarom extra geld gereserveerd voor handhaving en toezicht binnen het sociale domein. Dit recente voorval laat helaas zien dat dat nodig is.’ 


Onderzoek en uitkomsten Naar aanleiding van meerdere signalen is door toezichthouders van de gemeente Hengelo in december 2018 een onderzoek gestart naar de onderneming en (de kwaliteit van de) zorgverlening door Sobé. De gemeente wilde vaststellen of de cliënten de zorg ontvangen die ze nodig hebben en of de instelling voldoet aan de gestelde eisen. Bij het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar, zijn diverse documenten opgevraagd, is de instelling bezocht, is met cliënten gesproken en is de administratie en jaarrekening nagekeken. Hieruit bleek onder meer dat: - Veel medewerkers over onvoldoende of niet over een voor de zorg relevante opleiding of werkervaring beschikken. Hieruit blijkt dat de zorg geleverd is door ongekwalificeerd en ondeskundig personeel. De begeleiding bovendien deels werd geleverd door vrijwilligers. Dit is niet toegestaan. - Sobé structureel meer uren gedeclareerd heeft dan de uren die door Sobé aan zorg/ondersteuning zijn geleverd. Cliënten hebben te weinig zorg ontvangen. - Het zorggeld afkomstig van de gemeenten niet doelmatig en/of rechtmatig werd besteed; het geld werd niet uitgegeven aan zorg. Bovendien bleek uit het onderzoek dat er bij Sobé aantoonbaar sprake is van zwart werken. 

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht