bel redactie 074 - 256 66 99

Baggeren in Hasseler Es en 't Genseler

HENGELO De dwars door de Hasseler Es stromende Hesbeek met enkele vijvers worden momenteel uitgebaggerd. En aan de andere kant van Hengelo wordt de komende weken een deel van de retentievijver ’t Genseler aangepakt


Waterschap Vechtstromen laat watergangen, zoals beekjes, slootjes en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar uitbaggeren. Daardoor wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een slootje of vijver ook weer wat dieper. Het water stroomt beter door, de algengroei wordt geremd en de waterkwaliteit wordt verbeterd.

De bagger wordt met een schuifboot naar enkele plekken geschoven en wordt vervolgens in vrachtwagens geschept. Langs de vijver in ’t Genseler wordt een gedeelte van het wandelpad tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden duren daar ongeveer tot eind november.

In de Hasseler Es zijn de werkzaamheden al volop aan de gang. Nadat de Hesbeek is aangepakt, volgen de vijvers aan de Aaltje Noordewier- en Willem Royaardstraat en daarna de vijver aan de Robert Stolzstraat. Later dit jaar zal ook de vijver aan de Lou Bandystraat worden uitgebaggerd.

Volgend jaar staan de vijvers aan de Kor Kuilerstraat en de Willem Kesstraat op het programma. In de Hasseler Es en ’t Genseler probeert de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.