bel redactie 074 - 256 66 99

AUDIO Tegenstanders van Enschedese moskee voelen zich niet gehoord: 'Weggezet als racisten'

Gepubliceerd op: 21/04/2017

AUDIO Tegenstanders van Enschedese moskee voelen zich niet gehoord: 'Weggezet als racisten'

Het plan voor de bouw van een moskee op de hoek van de Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat is in de beslissende fase aanbeland.

Enschede FM sprak met Morgen Brejaard, één van de tegenstanders van de moskee. Beluister het item hierboven. 


De gemeente legt deze weken een concept bestemmingsplan voor aan de betrokkenen. Wat mag er nu wel en wat mag er niet? Dat is de grote vraag na een periode van stilte. Donderdagavond was er een inloopbijeenkomst van de stadsdeelcommissie Zuid-Oost, maar de opkomst was niet bijzonder hoog. ,,Er is amper ruchtbaarheid aan gegeven, terwijl dit wel een enorme impact op de buurt gaat hebben", zegt Morgan Brejaart van de werkgroep Kuipersdijk met lichte irritatie in zijn stem.

De moskeebesturen van de Selimiye en Anadolu Moskee willen op de hoek Wethouder Beversstraat en Kuipersdijk gezamenlijk een nieuw Turks Cultureel Centrum (TCC) bouwen. Dit nieuwe TCC vervangt de twee huidige moskeeën in het binnensingelgebied van Enschede.

Met de komst van een nieuw TCC gaat een wens van (een deel van) de Enschedese Turkse gemeenschap in vervulling. Op 14 juni 2016 heeft het college ingestemd met het de koopovereenkomst voor het kavel. Op 7 juli is de koopovereenkomst door alle partijen ondertekend.

Tegengeluid
Voorafgaand aan de besluitvorming heeft de Werkgroep Kuipersdijk zich uitgesproken tegen de plannen. Met name de locatie van de moskee, de omvang van het plan en de mogelijkheid tot oproepen tot gebed door de moskee, stuit in de buurt op bezwaren. ,,Maar we zijn niet gehoord en niet gekend en het hele proces is een proces voor de bühne geworden", zegt Brejaart namens de werkgroep.

Volgens de werkgroep is er bitter weinig terecht gekomen van een constructief overleg. "We zijn wel gehoord, maar niet gekend en zijn door tal van mensen weggezet als aanhangers van de PVV en als racisten. Drie leden van onze werkgroep zijn zo gedesillusioneerd geraakt dat ze verhuisd zijn of gaan verhuizen. Zij hebben geen vertrouwen meer in een afloop die zij acceptabel vinden", zegt Brejaart.

2022
Hij wil een ding duidelijk maken. De meeste omwonenden zijn niet principieel tegen een gebedshuis, mits deze beperkt is in omvang, er geen detailhandel is en er geen oproep tot gebed wordt gedaan. "Want", zo zegt Brejaart, "98% van deze wijk is niet de islamitische overtuiging aangedaan. Over deze standpunten is nooit een misverstand geweest, maar we zijn zowel in de Enschedese politiek als in de stad weggezet als racisten, en dat strookt niet met de werkelijkheid. We komen op voor ons recht om bezwaar te maken tegen iets waarvan wij vinden dat het niet in de buurt past."

De gemeente is nu druk met de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging. Het concept is klaar en dat wordt gedeeld met betrokkenen. Ook wordt er gekeken of de laatste tekening van de moskee voldoet aan de eerder gemaakte afspraken. Het duurt nog wel even, voordat gebruik kan worden gemaakt van het cultureel centrum. De bouw van het centrum begint op z'n vroegst in 2020. De ingebruikname zal in 2022 plaatshebben.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM.

Bron: 1Twente Enschede

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht