bel redactie 074 - 256 66 99

AUDIO Pittige dilemma's worden doorgeschoven tijdens Enschedese begrotingsdebat

Gepubliceerd op: 14/11/2017

AUDIO Pittige dilemma's worden doorgeschoven tijdens Enschedese begrotingsdebat

De jeugdzorg komt op de onderhandelingstafel voor het nieuwe college te liggen. Verschillende dilemma's worden doorgeschoven. "Wij zijn begonnen zonder te weten wie onze cliënten zijn", zei wethouder Eelco Eerenberg gisteren in het jaarlijkse begrotingsdebat.

In 2015 droeg het rijk de verantwoordelijkheid over aan gemeenten. Behalve met een gebrek aan dossiers, ging de overdracht ook gepaard met een bezuiniging. Het idee is om de komende jaren zodanig op de jeugdzorg te bezuinigen, dat de gemeente rond kan komen met het budget dat zij krijgt van het rijk. Een opgave van zo'n 9 miljoen euro. "Dat vraagt om pittige keuzes", aldus Eerenberg.

Pittige keuzes
Die pittige keuzes hadden gisteravond in allerijl gemaakt kunnen worden. "Maar we kunnen ook zeggen: voor 2018 is het opgelost", aldus Eerenberg. De tekorten in de jeugdzorg worden volgend jaar nog gedekt met geld uit andere potjes. "Dan is er tijd om voor de zorg nieuw beleid te maken vanaf 2019." De mogelijkheden worden vastgelegd in een 'dilemmadocument'. Dilemma's, want elke keuze voor jeugdzorg heeft gevolgen voor de financiën van de gemeente of de kwaliteit van de zorg.

Over de huidige toestand van Enschede kunnen de meeste partijen zich in grote lijnen vinden. De stad is sterk uit de crisis gekomen. "Vanuit een diep economisch dal naar een dynamische stad", vindt Ayfer Koç (CDA).

Zorgen
Maar over de vooruitzichten liggen de gedachten uiteen. Oppositiepartijen maken zich zorgen over de kwetsbare inwoners. Het door bezuinigingen getroffen beleid richt zich steeds meer op preventie in plaats van op dure professionele zorgtrajecten. "Dat vraagt om investeren in voorzieningen in de wijken", zegt PvdA-voorman Laurens van der Velde. "Het sluiten van buurthuizen en zwembad De Brug zijn voorbeelden van hoe het niet moet." Margriet Visser (EnschedeAnders) laakt ook de rol van het college. "De bestuurders zijn erin geslaagd om het gevoel van veiligheid bij mensen te vervangen voor het besef van hun kwetsbaarheid." Een ander geluid was er ook. De VVD wil juist meer opkomen voor de 'stille middengroep' nu er een steeds groter deel van de gemeentebegroting (ongeveer de helft) opgaat naar de zorg. Dat gaat volgens VVD-fractieleider René Kreeft ook ten koste van de stad, zoals een toename van verrommeling. "We moeten oppassen dat we deze mensen niet uit de stad jagen."

Klare taal was er uit het kamp van eenmansfractie OPA. Raadslid Wytse van der Veen noemde het laatste meerjarenplan van het college een 'laffe begroting'. Met voorstellen om de begroting aan te passen of een tegenbegroting kwam OPA niet. "Want die halen het toch niet", aldus Van der Veen onder hoongelach vanuit de gemeenteraad. "Daarmee gaat u het debat uit de weg", reageerde D66'er Jasper Kerkwijk. "Dat is pas laf."

De stemming over de begroting en de verschillende moties en amendementen was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet aan de orde.


TV Enschede FM sprak hierover met Laurens van der Velde. Beluister dat bericht hierboven terug. 

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM. - foto: Frans Nikkels

Bron: 1Twente Enschede

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht