bel redactie 074 - 256 66 99

AUDIO | Wethouder Bruggink trekt boetekleed aan na commotie rond krantenartikel

Gepubliceerd op: 09/07/2020

AUDIO | Wethouder Bruggink trekt boetekleed aan na commotie rond krantenartikel

Wethouder Claudio Bruggink moest woensdagavond toegeven dat het college de commotie die is ontstaan na een interview door gemeentesecretaris Jan Eshuis met Tubantia niet heeft zien aankomen: “Dat dit zo’n stofwolk zou doen opwaaien, hadden we niet ingeschat. Nu terugkijkend kan ik zeggen dat we het dan zeker anders hadden aangepakt.”

In het interview van 19 juni jongstleden wordt een in 2018 gehouden onderzoek aangehaald, waarin een extern bureau het functioneren van het ambtelijk apparaat heeft bekeken. Een deel van de raad stoorde zich aan het feit dat de raad geen weet had van het onderzoek noch de uitkomsten én aan het feit dat het, nadat Tubantia de stukken in handen had gekregen, nog bijna twee weken duurde voor de raad het rapport kreeg toegestuurd. 


Eshuis destijds in Tubantia: “Ik zag het onderzoek als een mooie kans om de thermometer in de Hengelose samenleving te houden. Door interviews van het bureau met mensen in de stad kregen we een beeld van hoe mensen over ons denken. Ook ambtenaren werden geïnterviewd over de interne gang van zaken. We kregen klip en klaar een beeld van hoe de stad over ons dacht. Met een aantal aanbevelingen.”

Inmiddels zijn die aanbevelingen deels uitgevoerd. Over de inhoud van het rapport gaat de raad na de zomer in debat. Woensdag ging het uitsluitend over de ‘actieve informatieplicht’ van het college. De kernvraag was: wanneer dient het college de raad te informeren en wanneer niet.

Oppositiepartijen CDA en Burgerbelangen vroegen samen met coalitiepartij Pro Hengelo een debat aan. De fractievoorzitters van twee andere coalitiepartijen waren op z’n zachtst gezegd ‘not amused’. “Laten we ons met de problemen van de stad bezighouden in plaats van met de bedrijfsvoering van de gemeente Hengelo. Ik vind het vreemd dat we hiervoor worden teruggeroepen van reces”, brieste Onno Fiechter (VVD). Marc ten Barge (D66) stond pal naast hem: “Ik vind het erg opgeblazen allemaal. Wij als raad controleren het college, níet de ambtenarij.”

De meeste raadsleden waren het hier niet mee eens: PVV-raadslid Nijhof: “Je kunt als college beter teveel info geven dan te weinig. Als ik twee jaar na dato pas van een dergelijk rapport hoor, word ik achterdochtig.” Wiertsema (Pro Hengelo): “Openheid moet de norm zijn.” Luttikholt (PvdA) heeft begrip voor de werkwijze van het college, maar: “het was wel netjes geweest wanneer de raad direct nadat het artikel was verschenen, was bijgepraat. Nu moesten we erom vragen en duurde het nóg elf dagen voor we het kregen.” Daardoor ging het verhaal volgens Luttikholt een eigen leven leiden: “Ik kreeg een beeld van het ambtelijk apparaat dat mogelijk verkeerd was.”

Wethouder Claudio Bruggink trok uiteindelijk een klein boetekleedje aan: “Als ik toen wist wat ik nu weet, had ik het zeker anders gedaan. Ik bestrijd echter uitspraken dat we het ‘geheim wilden houden’. De conclusies stonden al die tijd gewoon op intranet en geïnterviewden hebben het rapport gewoon opgevraagd en gekregen. Daarnaast vraag ik me af of elk raadslid altijd alles wil lezen. U besteedt gemiddeld 20 uur per week aan uw raadswerk. We willen u best nog meer aan het werk zetten, maar dan krijgt u ook alles van ons. In een volgend debat moeten we maar eens bespreken of we de bedrijfsvoering van de gemeente Hengelo structureel moeten agenderen of niet.”

Voorafgaand aan het debat gaf CDA-fractievoorzitter Hanneke Steen (foto) toelichting voor de microfoon van 1Twente Vandaag. Het CDA was een van de aanvragers van het debat.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht