bel redactie 074 - 256 66 99

Asfalt in de gemeente Hengelo moet stiller worden

Het asfalt in de gemeente Hengelo moet een stuk stiller worden. Dat valt te lezen in het Actieplan Omgevingslawaai 2018 dat het college van de B en W heeft vastgesteld. Drukke wegen in Hengelo zorgen voor veel geluidshinder bij omwonenden. De gemeente Hengelo heeft de laatste jaren al veel gedaan om overlast te beperken door invoering van stiller asfalt en isolerende maatregelen. Op die manier zijn de Oelerweg van Breemarsweg tot Geerdinksweg en de Deurningerstraat al aangepakt.

De gemeente heeft in het Actieplan een vijftal nieuwe ‘lawaaihotspots’ vastgesteld die aangepakt moeten worden. Het gaat onder meer om de oostelijke Breemarsweg overgaand in de Pruisische Veldweg tot aan de bocht en overgang in de Kuipersdijk, maar ook om de Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat. De eerste twee hotspots worden al binnen de komende actieplanperiode (2018-2023) aangepakt met behulp van stil wegdek.

Inwoners kunnen het Actieplan van 23 mei tot en met 4 juli 2018 inzien en zienswijzen indienen.