bel redactie 074 - 256 66 99

Al vijftig huurders sluiten zich aan bij collectieve claim tegen Welbions

Al zeker vijftig huurders van Welbions hebben zich aangemeld bij Lloyd Advocaten uit Veendam. Het advocatenkantoor heeft een claim in voorbereiding tegen de woningcorporatie. Welbions heeft sinds 2014 in diverse wijken renovatieprojecten uitgevoerd aan sociale huurwoningen, onder meer in de wijken Veldwijk Noord en Klein Driene. Door de renovatie moesten veel huurders noodgedwongen een paar weken elders logeren. Volgens Lloyd Advocaten hadden deze bewoners daardoor recht op een wettelijke vergoeding van 5.799 euro. Welbions zou hebben nagelaten om deze vergoeding aan de huurders uit te betalen.

Vrijdag 6 juli is er door het advocatenkantoor een informatiebijeenkomst gehouden in 't Berflo over de renovatievergoeding voor huurders van Welbions. Tijdens deze bijeenkomst heeft advocaat Saskia van Gessel samen met haar collega mr. Reinout van Elst onder meer een toelichting gegeven op de renovatievergoeding en de rechten van de huurders bij renovatie. Ook is toegelicht op welke wijze huurders zich kunnen aanmelden bij de collectieve claim en welke stappen er genomen gaan worden.