bel redactie 074 - 256 66 99

Aftreden van Johan Harink was onvermijdelijk

Het aftreden van Johan Harink als CDA-raadslid van de gemeente Hengelo was onvermijdelijk, daarover waren alle fracties het dinsdagavond wel eens tijdens de bespreking van het BING-rapport in de raadsvergadering. Er was ook tevredenheid over het feit dat duidelijk is geworden dat Harink de integriteitscode als raadslid niet heeft geschonden. Harink trad begin deze maand af nadat er op zijn erf 21 milieu- en bouwovertredingen waren vastgesteld. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) deed onderzoek naar zijn functioneren als raadslid.

Voorbeeldgedrag

De nieuwe voorzitter van de CDA-fractie, Maureen Muller, reageerde voor het eerst op de kwestie Harink. “Wij vinden het erg wat er is gebeurd en willen dit zeker niet bagatelliseren. Zoveel overtredingen als privépersoon zijn niet goed te praten en wij zijn hier dan ook enorm van onder de indruk. Dit valt niet uit te leggen als goed voorbeeldgedrag.” Muller vroeg zich af hoe het mogelijk is dat de verschillende overtredingen niet eerder zijn geconstateerd en hoe het kan dat ambtenaren kennelijk niet goed op de hoogte zijn van vergunningsvoorwaarden.

Ambtelijke fouten

Meerdere fracties reageerden kritisch op de fouten die volgens het BING-rapport door ambtenaren zijn gemaakt. Roel Kok (VVD) sprak zijn verbazing uit over het feit dat wethouder Marcel Elferink, die politiek verantwoordelijk is voor ambtelijke fouten in de ruimtelijke ordening, ‘nauwelijks in het verhaal voorkomt.’ Elferink reageerde met de opmerking dat het college van B en W de conclusies van bureau BING volledig onderschrijft en erkent dat er fouten zijn gemaakt. “We constateren dat er in de manier van werken binnen de keten van ruimtelijke ordening een noodzakelijke verbeterslag doorgevoerd moet worden.” Volgens de wethouder zijn er inmiddels maatregelen genomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het doorvoeren van een intern verbetertraject. De eerste resultaten daarvan worden voor 1 februari 2017 verwacht.


Foto: RHTV