bel redactie 074 - 256 66 99

Actie gratis tickets ‘Stork!’ voor gepensioneerden

HENGELO De Stichting Gepensioneerden Stork Hengelo is een actie begonnen om haar leden in staat te stellen om gratis de grote theatervoorstelling ‘Stork!’ bij te wonen. Daartoe is inmiddels een bankrekening geopend terwijl bedrijven worden benaderd om een bijdrage te storten.


De stichting wil daartoe 22 mille bij elkaar zien te krijgen. Daarmee kunnen zo’n 350 actieve leden van de gepensioneerdenclub op donderdag 23 augustus gratis een uitvoering bijwonen. “Twee voor de prijs van één”, zegt voorzitter Dick Kissing, er daarbij van uitgaande dat ook de partners meekomen. Die betalen dan wel de entreeprijs van 55 euro.

De actie kwam op gang nadat Hengeloër Gerard van Duursen in een ingezonden brief in deze krant vraagtekens plaatste bij de entreeprijs voor het theaterspektakel, dat van 21 augustus tot 23 september wordt opgevoerd naar aanleiding van 150 jaar Stork: “Een hoop geld voor iemand met alleen AOW en misschien een klein pensioen. En ook voor een gezin met een minimum-inkomen.”

De gepensioneerdenstichting pakte daarop de handschoen op en heeft nu een rekeningnummer geopend, waarop bedrijven en particulieren bijdragen kunnen storten. De eerste bijdrage is er al: 1.500 euro van de Rabobank. Kissing is ook begonnen het bedrijfsleven te benaderen. Eerst zijn daarbij de bedrijven die uit Stork zijn voortgekomen aan de beurt.

“Ik heb alleen maar positieve reacties en toezeggingen gehad. Het gaat zeker lukken om die 22 mille bij elkaar te krijgen, maar we moeten er wel ons best voor doen”, aldus Kissing. Er zijn ook al telefoontjes van de achterban binnen. “Ze willen weten of ze al kaartjes kunnen bestellen.” Hij hoopt dat ook particulieren gaan bijdragen om de gepensioneerden gratis een voorstelling bij te laten wonen.

De producent van ‘Stork!’, Gerard Cornelisse, is enthousiast over de actie. “Daar werken we graag aan mee.” Hij heeft daartoe ook 23 augustus vrijgehouden voor de gepensioneerden. Mocht er meer geld binnenkomen, dan komen de minima in beeld, zoals gewenst door Gerard van Duursen. Kissing: “Dat bedrag stellen we dan ter beschikking aan een instantie die de minima in beeld heeft.”

Het bankrekeningnummer van het gepensioneerdenfonds is NL20 RABO 0329497928.