bel redactie 074 - 256 66 99

Aanvraag vergoeding uit Kindpakket 'sneller en gemakkelijker'

In Hengelo hebben veel meer gezinnen met een laag inkomen recht op een vergoeding uit het Kindpakket dan de gezinnen die al gebruik maken van deze regeling. Het aanvragen van ondersteuning uit het Kindpakket is daarom vereenvoudigd door de gemeente. Het kan 'sneller en gemakkelijker' via een e-formulier op www.hengelo.nl/kindpakket.

De gemeente Hengelo wil dat geld dat beschikbaar is voor de bestrijding van kinderarmoede ook terechtkomt bij de mensen die daarvoor in aanmerking komen. Deze week hebben 591 ouders met een uitkering en schoolgaande kinderen een bijdrage gekregen van de gemeente Hengelo voor de schoolkosten. Ook ouders met een inkomen uit werk lager dan € 1.137 voor alleenstaande ouderen € 1.623 voor een echtpaar of samenwonend stel kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming.

Het Kindpakket is vanaf het schooljaar 2018-2019 aanzienlijk uitgebreid. Nieuwe vergoedingen zijn dan onder meer beschikbaar voor fruit op school en het volgen van huiswerkbegeleiding of taallessen. Met het Kindpakket wil de gemeente voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen, omdat ze het thuis niet breed hebben. Andere onderdelen uit het Kindpakket zijn: een bijdrage voor sportieve en culturele activiteiten, zwemlessen, een fiets, een kledingbon, een identiteitskaart, een pc of laptop en het lidmaatschap voor de speel-o-theek.