bel redactie 074 - 256 66 99

Aaltjes ingezet op 12000 zomereiken in strijd tegen eikenprocessierups

Gepubliceerd op: 25/09/2019

Aaltjes ingezet op 12000 zomereiken in strijd tegen eikenprocessierups

De gemeente Hengelo gaat komend voorjaar 12000 zomereiken behandelen met aaltjes om zo de eikenprocessierups aan te pakken. Dit schrijft het college van B en W in een brief aan raadslid Patrick Rillman van LokaalHengelo.Rillman stelde schriftelijke vragen over de biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Hij verwees daarin naar een succesvolle aanpak in het Drentse dorp Wapserveen dat erin slaagde om de overlast van de eikenprocessierups met tachtig procent te verminderen door inzet van zoveel mogelijk natuurlijke vijanden, waaronder vogels en insecten. De gemeente Hengelo is op de hoogte van de aanpak in de gemeente Westerveld en zegt de ervaringen van andere gemeentes met belangstelling te volgen.

Daarnaast ziet het college van B en W het vergroten van de biodiversiteit als één van de belangrijkste middelen om ziekten en plagen te voorkomen. In het voorjaar van 2019 zijn al zogenoemde ‘hotspots' met aaltjes behandeld. Dat zijn plaatsen waar veel mensen en/of kwetsbare groepen komen. Uit onderzoek bleek dat in deze eiken dit jaar duidelijk minder nesten van de eikenprocessierups aanwezig waren. Daarop is besloten om in het voorjaar 12000 zomereiken te behandelen.

De komende jaren wil de gemeente nog meer inzetten op biodiversiteit, zodat het openbaar groen aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en -vlinder. "Dat gaan we onder andere doen door anders te maaien (ecologisch bermbeheer), door meer inheemse (vaste) planten en bomen aan te planten, en door meer variatie aan te brengen in de soortkeuze van bomen en beplantingen. Daarmee ontstaat niet alleen een ‘koolmeesvriendelijk’ klimaat, maar ook een leefomgeving voor de andere natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups," aldus een reactie van het college.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht