bel redactie 074 - 256 66 99

"Terugkeer grijze container een wolf in schaapskleren"

Leo Janssen, fractievoorzitter van Lokaal-Hengelo en raadslid Ben van Veen zijn niet te spreken over de manier waarop het college van B en W de grijze container toch mogelijk wil maken. Het duo bestempeld de terugkeer van de grijze container als 'een dure wolf in schaapskleren.'

De inwoner die de grijze Otto wil behouden, moet daar extra voor betalen. De gebruiker draait daarmee op voor de kosten van een tweede systeem van afvalinzameling. Burgers die hun zak wegbrengen, worden beloond en zijn goedkoper uit. Jansen en Van Veen zien dit als een ontmoedigingsmaatregel om Hengeloƫrs te laten wennen aan het principe van omgekeerd inzamelen en om die reden extra duur wordt gemaakt.

Huishoudens met een grijze container zijn straks 36 euro extra kwijt voor de vaste kosten. Daarbovenop komen dan de kosten voor het legen van de container. Het aanbieden van een kleine container kost straks 9,65 euro (nu 7 euro) en voor een grote moet 16,50 euro worden neergeteld. De grijze bak wordt volgens de gemeente duurder om de aanpassing kostendekkend te maken.

"De onverklaarde prijsverschillen en de ophaalfrequentie wekken de indruk dat het college een ontmoedigingsbeleid voert en er naar toewerkt om het afvaldossier over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen te tillen. Dat mag niet gebeuren," aldus Janssen in een schriftelijke verklaring.

Op 19 december stelt de gemeenteraad de afvalverordening vast, het kader om de grijze container te behouden. Hetzelfde geldt van het plaatsingsplan van de ondergrondse containers in de gemeente. Ter voorbereiding hiervan vinden twee politieke markten plaats; op 22 november en 6 december.