bel redactie 074 - 256 66 99

"Systeem van omgekeerd inzamelen moet meer draagkracht krijgen"

Komen tot een systeem van omgekeerd inzamelen met een groot draagvlak in Hengelo. Dat is één van de uitgangspunten van het nieuwe ontwerp containerplan van de gemeente. Ook krijgt de burger meer inspraak en komen er meer ondergrondse containers. In het oude plan zouden 98 containers verdwijnen. Daarvan blijven nu 60 containers staan. Wethouder Marcel Elferink zegt daarmee tegemoet te komen aan wensen en behoeften van de inwoners. Die kwamen onder meer naar voren op de vele informatieavonden in de wijken.

Onlangs floot de Raad van State de gemeente Hengelo terug op de manier waarop ondergrondse containers in de stad zijn geplaatst. Het college had in het proces naar omgekeerd inzamelen een plaatsingsplan moeten maken met daarop de locatie van ondergrondse containers. Inwoners hadden dan bezwaar kunnen maken tegen plaatsing van een container op een bepaalde plek. Dit had de gemeente verzuimd te doen.

Het ontwerp plaatsingsplan is inmiddels gerealiseerd. Van 6 september tot en met 7 oktober kan iedereen daartegen bezwaar maken. Dit geldt ook voor wijken waar de grijze container al is ingenomen. De gemeente zegt de komende periode te gebruiken om goed te luisteren naar de inwoners, voordat het plan definitief wordt. “Het gaat erom dat we komen tot een systeem van omgekeerd inzamelen met een groot draagvlak in Hengelo,” zegt wethouder Marcel Elferink.

Veel mensen maken zich zorgen over invoering van het systeem van omgekeerd inzamelen. Er is nog veel onduidelijkheid, blijkt uit reacties op straat en social media. Wethouder Marcel Elferink trekt zich de kritiek zeker aan. Hij denkt dat de weerstand vooral in het onbekende zit. Daarom wil hij de communicatie de komende maanden sterk verbeteren en inwoners nog beter informeren.

Elferink vindt dat veel Hengeloërs heel goed bezig zijn als het gaat om het scheiden van afval. “Heel mensen dragen hun steentje bij én gaan er op een goeie manier mee om.” De wethouder zegt dat veel kinderen het goeie voorbeeld geven als het gaat om een beter milieu. Hij wijst op projecten als BeestenBende, een leefbaarheidsproject voor kinderen van 6 tot 11 jaar met betrekking tot zwerfafval.

Inwoners die het ontwerp-Plaatsingsplan graag angepast willen zien, kunnen tot en met 17 oktober hun zienswijzen schriftelijk en mondeling kenbaar maken. "Ik kan me voorstellen dat inwoners ook na het traject van de afgelopen maanden opmerkingen en suggesties hebben’, aldus Elferink. "We geven hen graag de gelegenheid om die de komende periode aan ons door te geven. Ik wil iedereen die opmerkingen over de plekken van de ondergrondse containers heeft dan ook uitnodigen om contact met ons op te nemen en mee te praten."