bel redactie 074 - 256 66 99

‘Nijverheid praat mee, gemeente beslist’

HENGELO De gemeente luistert wel naar wijkbewoners, maar maken de ambtenaren vervolgens hun eigen keuze? Raadslid Imdat Yikilmaz (PvdA) ving daarover signalen op uit de Nijverheid. Zo zou dt met de nieuwe lantaarnpalen zijn gegaan. “Dat is natuurlijk de wereld op z’n kop: wel luisteren naar buurtbewoners maar daarna toch zelf een andere keuze maken”, schreef Yikilmaz aan het college van B en W.


“Waarom vraagt u dan überhaupt naar de mening van de buurtbewoners aangezien de kans groot is dat u er toch geen gehoor aan gaat geven?”, aldus het raadslid. “Kunt u zich voorstellen hoe slecht deze mensen zich hiervan voelen?” Hij had daar veel vragen over. “Hoe lopen de gesprekken met buurtbewoners? Zijn er momenteel meningsverschillen?”

Nou, antwoordt het college: de bewoners zijn nog niet geïnformeerd over het vervangen van de verlichting, omdat er eerst overleg is gevoerd met het Bewonersoverleg De Nijverheid (BON). En de twee vertegenwoordigers waarmee gesproken is, hebben een zekere voorkeur voor een bepaald type lantaarnpalen. Maar daarvoor is geen geld genoeg, aldus het college van B en W. Er ligt 600.000 euro voor klaar, maar de keuze van de BON valt 50 procent duurder uit.

En nu volgt een ingewikkeld proces.” Er wordt ambtelijk de afweging gemaakt tussen kosten, kwaliteit en budget. Daarbij wordt gekeken naar het meest optimale product, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met kwaliteit, duurzaamheid, beeld, beschikbare middelen en wensen van bewoners. Uiteindelijk neemt het bestuur daarover het besluit.” En dat bestuur, dat is het gemeentebestuur, en niet de buurt.