bel redactie 074 - 256 66 99

Lokaal nieuws

 • Gemeente mogelijk nog dit jaar eigenaar van gebouw Schouwburg Hengelo
  Gemeente mogelijk nog dit jaar eigenaar van gebouw Schouwburg Hengelo
  Wethouder Bas van Wakeren verwacht dat het theatergebouw van Schouwburg Hengelo in de loop van dit jaar aan de gemeente Hengelo wordt overgedragen. Hij zei dat dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in antwoord op vragen van de PvdA.

  PvdA-fractievoorzitter Marie-José Luttikholt vond de informatie die de laatste tijd over de overdracht naar buiten is gekomen niet eenduidig. Ze wilde dan ook weten wat de stand van zaken is. Van Wakeren zei dat hij op 1 februari een gesprek heeft gehad met de raad van toezicht en de directeur van Schouwburg Hengelo. De uitkomst van dat gesprek was dat de stichting Schouwburg Hengelo, nu nog de eigenaar van het theatergebouw, bereid is het pand aan de gemeente Hengelo te verkopen. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De wethouder verwacht echter wel dat het in de loop van dit jaar zover zal zijn. “Het besluit om het gebouw te verkopen aan de gemeente kan alleen worden genomen door de eigenaar. Dat betekent dat ik als wethouder niet kan beslissen dat de schouwburg op een bepaalde datum van de gemeente is. Alleen op basis van goede gesprekken en onderhandelingen kan worden besloten hoe de overdracht moet plaatsvinden”, aldus Van Wakeren. 
  Lees volledig artikel »
 • Jouw club, de Club van de week!?
 • A35 in delen afgesloten in maart tussen Almelo en Hengelo-Zuid
 • Bataafse Kamp razend populair onder projectontwikkelaars
 • Sloop oude LTS Bandoengstraat nadert
 • Column Pier van Dijk: Burgemeesters en Nachtburgemeesters

Regionaal nieuws

 • Rekenkamercommissie Haaksbergen geeft besluitvormingsproces Marktplan onvoldoende
  Rekenkamercommissie Haaksbergen geeft besluitvormingsproces Marktplan onvoldoende
  Het besluitvormingsproces rondom het Marktplan scoort ook vanaf 2012 onvoldoende op de criteria effectiviteit, efficiency en legitimiteit. Daarbij speelde de politieke situatie in Haaksbergen een belangrijke rol. Dat is de harde conclusie die de Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen trekt in het rapport “Het Centrum Centraal II: This is not a love song”, dat vandaag aan de gemeenteraad is aangeboden.  Het rapport is een vervolg op het rapport “Het Centrum Centraal”, dat in 2013 door de raad is vastgesteld. Dat rapport beschrijft de ontwikkelingen rond het centrumplan tot en met 2011, terwijl het nieuwe rapport de periode vanaf 2012 behandelt.  Uit het rapport “Het Centrum Centraal” is door de ambtelijke organisatie aantoonbaar lering getrokken. Maar dat heeft uiteindelijk in de periode 2012-2017 niet tot een effectiever, doelmatiger of rechtmatiger besluitvormingsproces geleid. Ook zijn middelen, menskracht en tijd inefficiënt ingezet.

  Alles was in positie gebracht om met de realisatie van de marktplannen te kunnen beginnen, maar anno 2019 is nog steeds geen schop de grond ingegaan. Inmiddels dient door een uitspraak van de Raad van State een deel van het selectieproces voor een ontwikkelaar herhaald te worden. De voorbereidingskosten zijn opgelopen tot in totaal € 6.800.000 (was eind 2011 nog € 4.700.000) en daar komt ieder jaar ongeveer € 50.000 bij. Daarbij zijn niet de meerkosten inbegrepen die de uitspraak van de Raad van State van 17 oktober 2018 met zich meebrengt.  Wanneer het college in december 2016 bereid zou zijn geweest iets meer tijd vrij te maken om de tweede bieding van Roerink serieus te beoordelen en door te rekenen, had veel consternatie voorkomen kunnen worden. Dat dit toch niet gebeurde was onder meer het gevolg van de politieke situatie in Haaksbergen.  De stijl van communiceren en debatteren in de raad van Haaksbergen had al eerder tot sterk gepolariseerde verhoudingen geleid. In de inhoudelijke discussies van de raad over het Marktplan, met name met wethouder Van Vlaanderen, klonk over en weer steeds “oud zeer” door.  De raad was onvoldoende proactief wanneer het om informatie aangaande de voortgang van het Marktplan ging. Maar het college deelde ook minder en minder vaak informatie dan mogelijk zou zijn geweest. De inwoners en ondernemers van Haaksbergen werden daarnaast onvoldoende en te laat in het proces meegenomen.  Meerdere plannen voor de invulling van het “gat in de markt” werden aangeleverd. De cijfermatige details daarvan en de verschillen hadden inzichtelijker gemaakt en overzichtelijker gepresenteerd kunnen worden, niet alleen aan de raad maar ook aan de inwoners van Haaksbergen. Dan zou er ruimte geweest zijn om ook ten aanzien van de kwalitatieve aspecten van beide plannen opnieuw tot een afweging te komen en daar de meningen en de wensen van de inwoners mede bij te betrekken. Met hopelijk als gevolg: minder geruchten en insinuaties en meer draagvlak voor het uiteindelijk gekozen plan.

  Cruciale voorwaarde daarvoor zou dan wel zijn geweest dat de partijen in de raad bereid en in staat waren geweest voldoende afstand tot en onafhankelijkheid ten opzichte van de “eigen” wethouders te scheppen en te behouden, zodat beide plannen gelijkwaardig beoordeeld hadden kunnen worden op hun duurzame meerwaarde voor Haaksbergen.  De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie liggen eigenlijk voor de hand.

  Bij een groot project als het Marktplan moeten inwoners en betrokken ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming worden betrokken. “Vergroting van het draagvlak bij de inwoners betekent vrijwel zeker ook een breder politiek draagvlak. En minder langdurige en ingrijpende besluitvormingsprocessen, minder juridische claims. En dus ook lagere kosten”, vindt voorzitter Ellen Odenthal van de Rekenkamercommissie.

  Daarnaast moeten biedingen goed vergelijkbaar zijn en de weging van de criteria, waaraan de biedingen worden getoetst helder en transparant. Niet alleen de kosten en baten van een project zelf, maar ook de risico’s en de kosten ervan op langere termijn moeten worden meegewogen.  Maar het belangrijkste advies is wel dat in Haaksbergen de onderlinge politieke verhoudingen verder moeten verbeteren. “Handel in het belang van Haaksbergen en niet alleen in het belang van de coalitie en/of de oppositie. Gun elkaar een succesje. Overweeg mediation wanneer er bij belangrijke projecten geen breed gedragen besluit dreigt te komen”, aldus de Rekenkamercommissie. Ook betere afspraken over de omgangsvormen in de gemeenteraad en tussen raad, college en ambtenaren onderling zouden helpen.

  Ellen Odenthal: ”Felle inhoudelijke discussies moeten altijd mogelijk zijn, maar wel in een constructieve sfeer en in een veilige omgeving. Dat komt de besluitvorming, en daarmee uiteindelijk ook de inwoners van Haaksbergen, ten goede.”  Het rapport wordt waarschijnlijk in de raadsvergadering van 27 maart behandeld.
  Lees volledig artikel »
 • Betekenisvol ondernemen in de stoomtrein!
 • Kraomschudd’n in de schaapskooi Haaksbergen
 • Verrassende zege HSC '21
 • Bon Boys laat twee punten liggen
 • v.v. Haaksbergen speelt gelijk in Bornerbroek

TV Gids

Volgende dag
Vorige dag
Tijd
Programma

Radiogids

Volgende dag
Vorige dag
Tijd
Programma

Kijk Hengelo TV

Ziggo analoog: kanaal 6
Ziggo digitaal: kanaal 41
 

Luister Radio Hengelo

Ether: 105.8 FM
Ziggo analoog: 104.1 FM
Ziggo digitaal, kanaal 916